Voorwaarden

Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden vind je belangrijke informatie over het gebruik van Wolf Maps en jouw rechten en verantwoordelijkheden als gebruiker. Download onze algemene voorwaarden.

Samenvatting

Deze samenvatting geeft een beknopt overzicht van onze algemene voorwaarden. Het volledige document is leidend en dient als officiële bron. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is raadzaam onze voorwaarden door te lezen; ze bevatten een afweging tussen jouw belangen en die van ons. Bij het opstellen hiervan hebben we zoveel mogelijk geprobeerd juridisch jargon te vermijden, soms is echter het gebruik hiervan onoverkomelijk gebleken. Om die reden geven we je hier een korte opsomming van de, in onze ogen, meest belangrijke punten in helder Nederlands:

  • Wij doen ons uiterste best voor je, en garanderen dat wij voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap hanteren tijdens de uitvoering.
  • Overeenkomsten komen tot stand nadat wij deze hebben aanvaard met een bevestiging, of uitvoering aan de opdracht zijn gaan geven.
  • Je bent verantwoordelijk voor de gegevens die door (of voor) jou op onze systemen worden geplaatst, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens of onrechtmatige uitingen.
  • Ons betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
  • Op hetgeen wij voor je ontwikkelen krijg je gebruiksrechten, mocht je het later zelf willen aanpassen dan is dit binnen redelijke grenzen mogelijk; wij willen echter niet in verband gebracht worden met in onze ogen onaanvaardbare aanpassingen.
  • Als wij de overeenkomst niet goed uitvoeren, of niet goed zijn gaan uitvoeren, dan is de maximale schadevergoeding respectievelijk de prijs van de opdracht of één maand.
  • De opzegtermijn bij duurovereenkomsten bedraagt één maand.